Điều chỉnh giá dịch vụ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại TP HCM

Posted on Tin tức môi trường 540 lượt xem

Thông tin môi trường – UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo về giải quyết các vướng mắc trong công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố, trong đó có việc điều chỉnh giá dịch vụ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

Theo đó, UBND TP.HCM đã thống nhất với đề xuất của Sở TN&MT về điều chỉnh Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND Thành phố về ban hành quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Theo đó, UBND TP.HCM đồng ý theo hướng điều chỉnh giảm mức giá dịch vụ vận chuyển cho lộ trình giai đoạn 2021 – 2025.

Cụ thể, giá tối đa đối với dịch vụ thu gom tại nguồn như sau: Thu gom thủ công năm 2020 đến năm 2025 là 364 đồng/kg; thu gom cơ giới từ năm 2020 đến 2025 là 166 đồng/kg. Giá tối đa đối với dịch vụ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt năm 2020 – 2021 là 49,4 đồng/kg, năm 2022 là 98,8 đồng/kg, năm 2023 là 148,2 đồng/kg, năm 2024 là 197,6 đồng/kg, năm 2025 là 247 đồng/kg.

Hiện nay, trung bình mỗi ngày TP.HCM phát sinh trên 9.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt, mỗi năm TP.HCM phải chi ngân sách trên 2.000 tỷ đồng để tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý. Trước đó, nhằm giảm gánh nặng ngân sách và thực hiện chủ trương chung người gây ô nhiễm phải trả tiền, ngày 22/10/2018, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND về quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt.

UBND TP.HCM cũng giao Sở TN&MT rà soát, báo cáo tình hình thực hiện, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện việc chuyển đổi phương tiện thu gom, vận chuyển rác và việc chuyển đổi đường dây rác dân lập sang hợp tác xã, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân trên địa bàn thành phố, báo cáo UBND Thành phố.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng thống nhất với nội dung dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND TP.HCM và bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố. Đồng thời, giao Văn phòng UBND TP.HCM có văn bản trình xin ý kiến Thường trực UBND Thành phố xem xét, thông qua trước khi ký ban hành theo quy định.

Nguồn: Công ty Sen Việt tổng hợp.

Công ty TNHH Môi Trường Sen Việt

Là đơn vị có thâm niên trong ngành dịch vụ Môi Trường, chúng tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm khi thi công dịch vụ, với nhưng kinh nghiệm đó giúp chúng tôi rút ngắn tối ưu được nhiều công đoạn vì vậy giá thành luôn được đảm bảo tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *